Meklēšana


Ausu darbinieki
Ausu darbinieki. Šeit jūs tur darbiniekus. Pastāstiet viņiem rakt zeltu, bet māju un zelta uzglabāšanu. Uzmanies no zirnekļiem un citiem ienaidniekiem.
Spēlēts: 19435.
Makšķerēšana darbinieku
Darbiniekiem zveju. Lower ēsmu un tad īsi nospiediet augšējo bulttaustiņu.
Spēlēts: 86565.